خدمات | تکام | تجهیزکاران مروارید جنوب

خدمات

پیرو گستردگی و تنوع خدمات قابل ارائه به شرکتهای و صنایع مختلف توسط شرکت “تکام”، در ذیل بخشی از خدمات قابل ارائه و با توجه به نیاز های موجود بازار معرفی می گردد :

  1. تجهیزات ایمنی و آتش نشانی:

ایمنی

آتشنشانی

Training

شامل:

تامین ،نصب و راه اندازی و مشاوره و خدمات پس از فروش

ارائه همه گونه مشاوره در زمینه ایمنی و آتش نشانی به همکاران در تمام طول شبانه روز

معرفی جدیدترین محصولات ایمنی و آتش نشانی

ارسال کاتالوگ و دیتاشیت محصولات به همکاران

2. تامین تجهیزات ابزار دقیق

3. تامین تجهیزات میکانیکال

4. تامین تجهیزات دریایی

5. تامین تجهیزات آزمایشگاهی